Wind-op-land: lessen en ervaringen

De implementatie van windenergie op land vindt plaats via het systeem van de ruimtelijke ordening. Doel van de ruimtelijke ordening is – kortweg – om zo goed mogelijk de juiste functie op de juiste plek te krijgen op een legitieme en zorgvuldige manier. Het gaat erom een gedegen afweging te maken tussen private belangen en het algemeen belang, waarbij de beperkte hoeveelheid ruimte en de onomkeerbaarheid van veel ingrepen een belangrijk rol spelen. Het onderzoek bestaat uit een bureaustudie gebaseerd op geschreven bronnen en interviews.

In dit onderzoek reflecteert het PBL op de implementatie van windenergie-op-land van de afgelopen 10 jaar. We vergelijken de ervaringen van de Rijksoverheid en 4 provincies – Noord-Holland, Zuid-Holland, Drenthe en Friesland – bij het maken van beleid voor wind-op-land en het uitvoeren van windprojecten. In de afgelopen 10 jaar hebben alle provincies waardevolle ervaringen opgedaan met welke ruimtelijke strategieën goed en welke minder goed hebben gewerkt bij de implementatie van windenergie-op-land. Tot slot hebben wij 4 buitenlandse casestudies uitgevoerd om de Nederlandse situatie te spiegelen.

Tot nu toe wordt dit vraagstuk primair geëvalueerd vanuit de klimaat- en energiedoelstellingen, meestal uitgedrukt in het gerealiseerde opgesteld vermogen tot 2020. Als bijdrage aan het maatschappelijk debat en de huidige beleidsvorming draaien wij het perspectief om, met een beschouwing van de implementatie van windenergie die uitgaat van het ruimtelijk perspectief.

Hoewel deze studie een ex-post karakter heeft, biedt hij wel aanknopingspunten voor de discussie over huidig en toekomstig beleid.
 

Auteurs

PBL Auteurs
David Evers Joost Tennekes

Kenmerken

Publicatietitel
Wind-op-land: lessen en ervaringen
Publicatiesubtitel
Een reflectie op de implementatie van windenergie vanuit een ruimetelijk perspectief
Publicatiedatum
27 juni 2019
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
156
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
3379