Woningprijzen: bepalende factoren en actoren

03-04-2013 | Publicatie

In opdracht van de Tweede Kamer heeft het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) een overzichtsstudie geschreven over de factoren en actoren die een rol spelen bij de totstandkoming van woningprijzen in Nederland. Uit die studie blijkt dat de prijs van (koop)woningen sterk wordt bepaald door de financieringsmogelijkheden van woonconsumenten. Niet alleen het inkomen, maar vooral de rentestand speelt hierbij een belangrijke rol. Daarnaast zijn de regels voor kredietverstrekking door financiers en de hypotheekrenteaftrek van belang. Onderliggend speelt hierbij het consumentenvertrouwen in de woningmarkt een rol.

Wat bepaalt de woningprijzen in Nederland?

De woningmarkt is een voorraadmarkt. Nieuwbouw voegt maar weinig aan de bestaande voorraad toe. De prijzen in de bestaande voorraad bepalen daarom de prijsontwikkeling in de nieuwbouw, zeker in regio’s waar sprake is van een gespannen woningmarkt.De woningmarkt is geen nationale maar een regionale markt. Het belang en gewicht van alle factoren en actoren die van invloed zijn op de woningprijzen loopt regionaal uiteen, en kan zelfs lokaal flink verschillen. Een belangrijke factor hierbij is de spanning op de regionale woningmarkt, met andere woorden de verhouding tussen de vraag naar en het aanbod aan woningen in een regio (van een bepaald type, in een bepaald type woonbuurt). 

De PBL-studie 'Woningprijzen: bepalende factoren en actoren' is verschenen als bijlage van een onderzoek van de Tijdelijke Commissie Huizenprijzen van de Tweede Kamer.