Woongedrag, tijdsbesteding en verplaatsingsgedrag van actieve ouderen

03-10-2012 | Publicatie

De toename van het aantal actieve en (auto)mobiele ouderen in de nabije toekomst levert een aanzienlijke bijdrage aan de groei van de totale mobiliteit in Nederland. De ochtendspits wordt ontlast, maar de avondspits wordt drukker. Daarnaast heeft de vergrijzing effect op de lokale en regionale bedrijvigheid en werkgelegenheid, met name in de sectoren vrije tijd, cultuur en de zorg. Dit komt niet alleen door de toename van het aantal ouderen, maar de oudere van de toekomst zal zich ook anders gedragen dan de oudere van het verleden.

Op de woningmarkt zijn deze actieve ouderen evenwel nauwelijks actief. Ze verhuizen maar weinig. De forse toename van het aantal actieve en mobiele ouderen biedt landschappelijk en stedelijk aantrekkelijke regio’s dus meer perspectieven op het terrein van de vrijetijdsbesteding dan in de sfeer van het wonen.

Het rapport Actief Ouder Worden in Nederland van het Werkverband Periodieke Rapportage Bevolkingsvraagstukken (WPRB) biedt een andere kijk op vergrijzing. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) verzorgde hierin het hoofdstuk over woongedrag, tijdsbesteding en verplaatsingsgedrag van actieve ouderen.