Zelfstandig thuis op hoge leeftijd - achtergrondstudie

Steeds meer ouderen wonen zelfstandig thuis. Het betreft een heel diverse groep, met onderling grote verschillen in bijvoorbeeld woonvoorkeuren. Ook heeft het langer zelfstandig wonen wederkerige relaties met andere (beleids)domeinen. Deze achtergrondstudie hoort bij de beleidsstudie ‘Zelfstandig wonen thuis’.

Doelen van deze achtergrondstudie

Deze achtergrondstudie heeft 3 doelen:

  • Verkenning op welke punten het langer zelfstandig wonen van ouderen nadrukkelijk knelt, zowel bij ouderen als in bestuurlijke en beleidsmatige zin.
  • Op zoek gaan naar oplossingen of handelingsopties om mogelijke spanningen tussen beleidsdomeinen en beleidsdoelen te verlichten en om belemmeringen bij het langer zelfstandig wonen te verminderen.
  • Meer licht werpen op mogelijke geografische verschillen in de knelpunten, gevolgen en beleidsopgaven tussen stad en platteland. Zo is het denkbaar dat ouderen op het platteland eerder zullen verhuizen vanwege een gebrek aan voorzieningen in de buurt, waardoor de beleidsdoelen mogelijk minder ‘knellen’ dan bijvoorbeeld in de stad

Achtergrond: Pact voor de Ouderenzorg

Het langer zelfstandig wonen van ouderen is vooralsnog geen vanzelfsprekende, goed geoliede machine. Dit blijkt ook uit het Pact voor de Ouderenzorg dat in 2018 op initiatief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werd gesloten met zo’n 40 partijen, waaronder het kabinet, gemeenten, zorgverleners, verzekeraars en allerlei maatschappelijke partijen.

Met het pact komen deze partijen in actie om de zorg en de woonsituatie voor ouderen te verbeteren (ministerie van VWS 2018a). De hieruit voortvloeiende actielijnen in het programma ‘Langer Thuis’ van het ministerie van VWS zijn onder andere gericht op het verbeteren van de zorg en ondersteuning thuis en het stimuleren van de mate waarin ouderen in een geschikte woning wonen (ministerie van VWS 2018b).

Auteurs

Femke Daalhuizen, Frank van Dam, Carola de Groot, Frans Schilder, Marieke van der Staak

Kenmerken

Publicatietitel
Zelfstandig thuis op hoge leeftijd - achtergrondstudie
Publicatiedatum
18 Juli 2019
Publicatie type
Publicatie
Productnummer
3663