Publicaties

5372 resultaten gevonden
Toon filters
Filter op periode

GW_VOL ; The EXPECT Groundwater Level Module

As part of the integrated environmental model EXPECT, a groundwater module has been developed which calculates changes in groundwater level and seepage due to changes in groundwater abstraction.
Publicatie

Luchtkwaliteit in grote Europese steden. Deel II: stadsrapporten

In het kader van het Europe's Environment programma, in opdracht van de EU en gecoördineerd door EEA-Task Force, hebben RIVM, NILU en MGO een studie uitgevoerd naar de luchtkwaliteit in een aantal…
Publicatie

Luchtkwaliteit in Grote Europese Steden. Deel I: Wetenschappelijk Achtergronddocument behorende bij "Europe's Environment"

In dit rapport is het onderzoek naar Europese stedelijke en lokale luchtverontreiniging samengevat dat door RIVM, NILU en MGO in opdracht van EU is uitgevoerd in het kader van het Europe's Environment…
Publicatie

The importance of feedback processes and vegetation transition in the terrestrial carbon cycle

The Integrated Model to Assess the Greenhouse Effect (IMAGE 2) is developed to simulate dynamically the global society-biosphere-climate system. The terrestrial C. cycle model is an important…
Publicatie

Effecten van methaanemissies in de atmosfeer ; scenario studies met een drie dimensionaal troposfeermodel

In dit rapport is het resultaat van een vijftal scenario-runs met elkaar vergeleken. Het referentie-scenario wordt gevormd door het CPB European Renaissance scenario (ER0). Volgens dit scenario nemen…
Publicatie

Betrouwbaarheid van milieu-informatie: analyse van een stikstofketen

Dit rapport behandelt de betrouwbaarheid van milieu-indicatoren van een van de berekeningsketens, die door het RIVM gehanteerd worden bij het opstellen van de milieubalans en milieuverkenningen (MB/MV…
Publicatie

Bepaling van een aantal kenmerken voor de nitraatbepaling in grondwater met de Nitrachek

Met de Nitrachek wordt het nitraatgehalte on-site in grondwater bepaald. In het kader van het deelproject Veldmetingen/GLP (712602) zijn experimenten uitgevoerd om de vergelijkbaarheid tussen…
Publicatie

Evaluatie van PCB-stofstromen in het milieu

Sinds het begin van de jaren zeventig heeft de (internationale) overheid een aantal stringente maatregelen genomen om de risico's van polychloorbifenylen (PCB's) in het milieu te verminderen. Een…
Publicatie

Natte depositie kaarten van Europa gebaseerd op metingen

Natte depositie kaarten van Europa zijn tot nu toe gebaseerd op modelresultaten. Kaarten die op metingen zijn gebaseerd zijn voor de meeste componenten slechts op nationale schaal beschikbaar. Natte…
Publicatie

Stofstroomanalyse van zes zware metalen - Gevolgen van autonome ontwikkelingen en maatregelen

In dit rapport worden de stofstromen door economie en milieu beschreven van zes zware metalen: koper, zink, lood, chroom, cadmium en kwik in het basisjaar 1990.
Publicatie