Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zoekresultaten

8461 resultaten
 1. Zelfstandig thuis op hoge leeftijd - achtergrondstudie

  Steeds meer ouderen wonen zelfstandig thuis. Het betreft een heel diverse groep, met onderling grote verschillen in bijvoorbeeld woonvoorkeuren. Ook heeft het langer zelfstandig wonen wederkerige...

 2. Langer zelfstandig wonen: regionale verschillen dwingen tot decentralisatie

  Steeds meer ouderen wonen tot op hoge leeftijd zelfstandig thuis. Naast een geschikte woning is daarvoor ook een geschikte functionele en sociale woonomgeving van belang. Uit de studie ‘Zelfstandig...

 3. Zelfstandig thuis op hoge leeftijd

  Steeds meer ouderen wonen zelfstandig thuis. Het betreft een heel diverse groep, met onderling grote verschillen in bijvoorbeeld woonvoorkeuren. Ook heeft het langer zelfstandig wonen wederkerige...

 4. De internationale concurrentiepositie in regionaal economisch beleid

  Beleid ter versterking van de internationale concurrentiepositie richt zich op het verhogen van de productiviteit van internationaal opererende bedrijven met als doel de economische groei te...

 5. Andries Hof

  Andries Hof holds a university degree in economics (1999), after which he conducted research at several institutes in the Netherlands, Germany, and the United States. In 2007, he started working on a...

 6. Andries Hof

  Andries Hof heeft na afronding van zijn studie milieueconomie in 1999 bij verschillende onderzoeksinstituten in Nederland, Duitsland en de Verenigde Staten gewerkt. In 2007 is hij bij PBL begonnen...

 7. Transparantie en verantwoording grote bedrijven over klimaat onder de maat

  Veel grote ondernemingen besteden in hun jaarverslagen aandacht aan klimaatverandering, zoals hun bijdrage aan broeikasgasemissies, maar slechts weinige maken duidelijk hoe ze  met de gevolgen van...

 8. Notitie hoogtebeperkte categorie wind op land SDE++ 2020

  Het ministerie van EZK heeft aan het PBL, dat ondersteund wordt door DNV GL, gevraagd om te onderzoeken of via een aparte categorie in de Subsidieregeling voor Duurzame Energie (SDE+) kleinere...

 9. De beschikbaarheid van duurzame biomassa en de toepassingsmogelijkheden daarvan in Nederland

  In het klimaatakkoord wordt aangegeven dat het kabinet ervan overtuigd is dat de inzet van biomassa nu en richting 2030 en 2050 noodzakelijk is voor de verduurzaming van onze economie en het...

 10. Urmiela Nagesser