Duidelijke bakens nodig bij sturen op CO2-reductie

In een blog voor Energiepodium bespreekt Pieter Boot, sectorhoofd Klimaat, Lucht en Energie bij het PBL, het Energierapport. Zijn conclusie luidt: sturen op CO2-reductie is zinvol. Maar zonder duidelijke bakens die behoren bij de invulling ervan en zonder duidelijkheid dat het ook betrekking heeft op minimaal de elektriciteitsvoorziening is het luchtfietserij.   

Geen econoom zal het Energierapport snel tegenspreken, stelt Boot in het begin van zijn blog op Energiepodium.nl van 3 februari 2016. ‘Als het belangrijkste doel van het energiebeleid is om broeikasgasemissies te reduceren, dan moet je daarop inzetten. De rest is bijzaak en maakt het duurder.’

Zinvol CO2-doel

Maar de werkelijkheid is gecompliceerder, aldus Boot. Zo is het niet helder wat het doel – 16% hernieuwbare energie in 2020 – precies inhoudt.  ‘Een zinvol CO2-doel houdt volop rekening met Europese ontwikkelingen en stuurt deze naar vermogen bij, maar heeft betrekking op de gehele energievoorziening en niet alleen op de gebouwde omgeving en het transport (non-ETS).’

Gerelateerd

Over het onderwerp:

Fiscale vergroening

Belastingen voor het verminderen van milieuschade door het corrigeren van marktverhoudingen.

Meer over fiscale vergroening