Promotie Clara Veerkamp: Bevorderen van modelgebaseerde beoordelingen van ecosysteemdiensten ter ondersteuning van beleid

Clara Veerkamp onderzocht in haar proefschrift grootschalige, modelmatige en beleidsondersteunende analyses om ecosysteemdiensten met behulp van modellen te kunnen kwantificeren. Zij concludeert onder meer dat het modelleren van meerdere ecosysteemdiensten zicht geeft op de verscheidenheid aan natuurwaarden en de mogelijkheid tot positieve interactie laat zien tussen de verschillende ecosysteemdiensten. Ze beveelt hiernaast aan de selectie van relevante ecosysteemdiensten te verbreden. 

Er is wereldwijd sprake van een sterke achteruitgang van natuur en biodiversiteit, met gevolgen voor levensonderhoud, de economie en het welzijn van de mensheid. Ecosysteemdiensten zijn voor de mensen waardevolle diensten die door de natuur worden voortgebracht, zoals het leveren van voedsel, de regulering van het klimaat, of het bieden van fysieke en mentale gezondheidsvoordelen door contact met de natuur. Voor het kwantificeren van deze ecosysteemdiensten zijn ruimtelijke modellen essentieel. 

Modellen voor ecosysteemdiensten

Het proefschrift heeft als doel grootschalige modelmatige en beleidsondersteunende analyses van ecosysteemdiensten te verbeteren door het ontwikkelen van kwantitatieve modellen voor meerdere ecosysteemdiensten, gericht op de stedelijke omgeving. Hiernaast is er onderzoek gedaan naar modelonzekerheden in analyses van ecosysteemdiensten. 

Veerkamp toont onder andere aan dat het integreren van het aanbod aan en de vraag naar ecosysteemdiensten helpt om tekorten (onvervulde vraag) te identificeren evenals de bijdrage van natuur aan het aanpakken van maatschappelijk opgaven. Verder, laat Veerkamp zien dat modelvergelijkingen een waardevolle benadering is om modelonzekerheden te identificeren, te kwantificeren en de bronnen van onzekerheden te achterhalen. De analyse op basis van meerdere modellen maakt de uitkomsten robuust. Deze benadering zou standaard moeten zijn in modelmatige analyses van ecosysteemdiensten. 

Clara Veerkamp promoveerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Gerelateerd

Over het onderwerp:

Natuur, landschap en biodiversiteit

Het PBL ondersteunt met uiteenlopende studies het beleid voor natuur, landschap en ecosysteemdiensten.

Meer over natuur, landschap en biodiversiteit