KEV-onzekerheidsmodel

Het KEV-onzekerhedenmodel is een Monte-Carlo simulatiemodel dat onzekerheidsbandbreedtes oplevert rond de projectiewaarden voor de Nederlandse energiehuishouding en de uitstoot van broeikasgassen voor de jaarlijkse Klimaat- en Energieverkenning (KEV). Het betreft onder meer onzekerheidsbandbreedten voor het aandeel hernieuwbare energie, energiebesparing en broeikasgasemissies die relevant zijn voor de beoordeling van de kans waarmee nationale en Europese doelstellingen voor zichtjaren kunnen worden gehaald.

Aard van het model

Bij een Monte-Carlo simulatie wordt in een groot aantal trekkingen in plaats van een vast cijfer een kansverdeling als input genomen en wordt er telkens een willekeurig punt uit de kansverdeling genomen – voor elk van de invoervariabelen van een model - waarmee de betreffende modeluitkomst berekend wordt. De onzekerheidsbandbreedten reflecteren onzekerheden in verwachtingen rond de ontwikkelingen van onder andere economie (groei, prijzen, markten), gedrag, technologie en beleid.

Kenmerken

Modeltitel
KEV-onzekerheidsmodel