MRIO – Multi-Regionaal Input-Output model

PBL heeft een MRIO model ontwikkeld om voetafdrukberekeningen uit te kunnen voeren. In het model wordt hiervoor de relatie gelegd tussen consumptie in een land en de daarvoor benodigde productie en veroorzaakte milieudruk wereldwijd. Inputgegevens betreffen consumptie, internationale handelsstromen en milieudruk bij productie. Tot nu toe zijn berekeningen uitgevoerd voor de koolstofvoetafdruk en de landvoetafdruk, maar uitbreiding naar andere duurzaamheidsthema’s is mogelijk.

Kenmerken

Modeltitel
MRIO – Multi-Regionaal Input-Output model