NEV-Rekensysteem - COMPETES

COMPETES is een model van de Europese elektriciteitsmarkt. Met het model worden de elektriciteitsproductie, elektriciteitsprijzen, handel in elektriciteit, welvaartseffecten en CO2-emissies berekend voor de individuele Europese landen. Het model geeft resultaten op uur basis. De berekeningen zijn gebaseerd op aannames over de vraag naar elektriciteit, de productie van elektriciteit uit zon en wind en, voor Nederland, de productie van decentrale WKK-eenheden. Andere informatie die nodig is voor de berekeningen zijn verwachtingen over de toekomstige ontwikkeling van de brandstof- en CO2-prijzen en over de omvang van de netwerkverbindingen tussen de verschillende landen.

Aard van het model

COMPETES kan zowel de efficiënte inzet van centrales bepalen door het jaar heen als de optimale investeringen in productiecapaciteit en in netwerkverbindingen tussen landen. Bij het berekenen van de inzet van elektriciteitscentrales wordt rekening gehouden met de flexibiliteit van de centrales, zoals onder andere de snelheid waarmee ze de productie van uur tot uur kunnen aanpassen en de minimale tijdsduur die centrales nodig hebben om op te starten of waarin ze elektriciteit moeten produceren. Dergelijke karakteristieken worden steeds belangrijker naarmate er meer elektriciteit uit zon en wind wordt opgewekt en centrales meer moeten op- en afregelen.

Het model heeft verschillende modules en varianten waarmee verschillende elektriciteitsmarkten kunnen worden geanalyseerd: de day-ahead markt (de markt voor fysieke levering op enig uur van de volgende dag), de intraday markt voor handel in elektriciteit tot 90 minuten voor levering en de markt voor reservecapaciteit. Daarnaast kan ook vraagrespons worden meegenomen, waarbij het verbruik van elektriciteit afhankelijk is van de prijs, zoals bijvoorbeeld voor de productie van warmte en het moment van laden van elektrische voertuigen.

Het model is gecodeerd in AIMMS en gebruikt een CPLEX-oplosser.

Resultaten en voorbeelden van studies

Het COMPETES model wordt gebruikt voor de Klimaat- en Energieverkenning (KEV),  voorheen Nationale Energieverkenning (NEV), voor beleidsanalyses zoals bijvoorbeeld minimumprijzen voor CO2, sluiting van kolencentrales en het Klimaatakkoord en voor elektriciteitsmarktstudies, bijvoorbeeld naar de kosten van het inpassen van elektriciteitsproductie uit zon en wind, het effect op de markt van vergoedingen voor productiecapaciteit en de optimale verdeling van hernieuwbare elektriciteitsproductie over Europa.

Voor een gedetailleerde beschrijving van het model, zie het paper in Economics en University of Cambridge Energy Policy Research Group Working Paper “Capacity vs Energy Subsidies for Renewables: Benefits and Costs for the 2030 EU Power Market”.

Kenmerken

Modeltitel
COMPETES