NEV-Rekensysteem - Energieprijzen

Om energieprijzen voor een breed scala aan sectoren binnen het NEV-rekensysteem op een consistente manier beschikbaar te maken wordt gebruik gemaakt van het energieprijzenmodel.

Aard van het model

Informatie over energieprijscomponenten is vaak verspreid over veel verschillende bronnen beschikbaar en door verschillende afbakeningen en berekeningsmethoden niet altijd één op één vergelijkbaar.

Groothandelsprijzen, energiebelastingen en aansluit- en transporttarieven zijn afkomstig uit verschillende bronnen. Eindgebruikersprijzen voor elektriciteit en aardgas zijn opgebouwd uit een groot aantal componenten die weer afhangen van het type aansluiting en de verbruikskarakteristieken van de eindgebruiker. Welke tarieven en prijzen moeten worden gebruikt hangt af van de karakteristieken van de eindgebruikssector.

Het energieprijzenmodel heeft twee hoofddoelen:

  • Het leveren van prijsinformatie over elektriciteit en aardgas, uitgesplitst naar prijscomponenten, aan de sectormodellen van het NEV-rekensysteem
  • Het leveren van prijsinformatie uitgesplitst naar prijscomponenten voor eindgebruiks(sub-)sectoren

Het gaat in beide gevallen om zowel historische als geraamde toekomstige prijzen voor gebruik in het NEV-rekensysteem. Voor steenkool, ruwe olie, biomassa en CO2-prijzen worden alleen historische en toekomstige groothandelsprijzen opgenomen.

Resultaten en voorbeelden van studies

De belangrijkste toepassing van het model zijn ramingen voor de Klimaat- en Energieverkenning, de ‘KEV’ (voorheen Nationale Energieverkenning, de ‘NEV’).

Kenmerken

Modeltitel
Energieprijzen