NEV-Rekensysteem - EVA

Het Elektriciteitsverbruik van Apparaten rekenmodel (EVA) heeft als doel het berekenen en analyseren van het elektriciteitsverbruik door apparaten en verlichting in woningen, voor het verleden en voor de toekomst. Het is één van de modellen binnen het NEV-rekensysteem die het energieverbruik en de effecten van energiebeleid in de gebouwde omgeving modelleren. Het EVA model is gekoppeld aan het SAWEC model, waarmee het overige (gebouwgebonden) energieverbruik van woningen wordt gesimuleerd.

Aard van het model

EVA is hoofdzakelijk een boekhoudkundig model, dat ook enkele simulatieonderdelen bevat. Boekhoudkundig wil zeggen dat de gebruiker van het model op hoog detailniveau de inputgegevens specificeert, maar dat het model vooral bedoeld is om jaarlijkse totalen op het niveau van de woningvoorraad en individuele apparaten te berekenen.

Het model kent dus een hoge mate van detail maar is voor het grootste deel overzichtelijk qua berekeningsmethodiek. Het model bevat ook simulatie voor enkele specifieke onderdelen. Economische en gedragsmatige invloeden worden niet gemodelleerd, al zitten die wel impliciet in de aannames achter de invoer.

In EVA wordt wat betreft het energiebeleid voor woningen en gebouwen alleen het effect van de ‘Ecodesign richtlijn’ gemodelleerd; Europees beleid dat normen stelt aan de energetische efficiëntie van apparaten en verlichting die op de markt komen. Met het model zijn de effecten uit te rekenen van Ecodesign beleid op het toekomstig elektriciteitsverbruik van apparaten in woningen.

Resultaten en voorbeelden van studies

De belangrijkste toepassing van het model zijn ramingen voor de Klimaat- en Energieverkenning, de ‘KEV’ (voorheen Nationale Energieverkenning, de ‘NEV’). Het model kan ook voor andere onderzoeksvragen worden ingezet, zoals analyse van de samenstelling van het elektriciteitsverbruik in Nederlandse huishoudens of van de ontwikkeling van specifieke apparaten.

Kenmerken

Modeltitel
EVA