NEV-Rekensysteem - NOx model stationaire bronnen

Het doel van het NOx-model is om voor alle stationaire verbrandingsbronnen in Nederland de emissies van stikstofoxiden (NOx) uit te rekenen. Het model kan de effecten berekenen van verschillende veranderingen in de energievoorziening. Ook procesemissies worden in het model berekend.

Aard van het model

Het model berekent emissies van verbranding van fossiele brandstoffen, biogas en bijstook van stationaire bronnen. Het betreft voornamelijk ketels, fornuizen, motoren en turbines in de industrie, energiesector, landbouw en HDO (Handel Diensten en Overheid). De belangrijkste modelresultaten zijn de NOx-emissies per sector.

Resultaten en voorbeelden van studies

De resultaten van de berekeningen worden voornamelijk gebruikt voor de tweejaarlijkse emissieramingen voor luchtverontreinigende stoffen in het kader van de Klimaat- en Energieverkenning (KEV).

Kenmerken

Modeltitel
NOx model stationaire bronnen