NEV-Rekensysteem - RESolve-E

RESolve-E simuleert voor toekomstige jaren het te verwachten investeringsgedrag van producenten van hernieuwbare energie onder invloed van beleid en energieprijzen. Het rekent per jaar de verwachte toepassing van hernieuwbare energieproductietechnieken in - naar keuze - Europa  en Nederland uit.

Aard van het model

RESolve-E is een zogenoemd jaargangenmodel. Dat betekent dat in de simulaties rekening wordt gehouden met het tempo waarin capaciteit kan worden gerealiseerd en tevens met de eindige levensduur van installaties.

Met behulp van RESolve-E is het mogelijk om voor Nederland een kwantitatieve inschatting te maken van de hoeveelheid geproduceerde hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbare warmte en groen gas voor toekomstige jaren. Voor alle andere landen in de EU28 is het alleen mogelijk om een kwantitatieve inschatting te maken voor de hoeveelheid geproduceerde hernieuwbare elektriciteit.

Resultaten en voorbeelden van studies

Het RESolve-E model wordt binnen de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) gebruikt om de Nederlandse energieproductie uit hernieuwbare bronnen in de toekomst te kwantificeren. Het model kan gebruikt worden om het effect van beleid op de investeringen in hernieuwbare energieproductietechnieken te analyseren. Stimuleringsbeleid is dus een essentiƫle invoer voor het model.

Kenmerken

Modeltitel
RESolve-E