Waterbeleid kruipt het land op

01-08-2005 | Nieuwsbericht

Het verbeteren van de waterkwaliteit en het verminderen van de wateroverlast in 2015 is alleen mogelijk in samenhang met andere beleidsterreinen zoals landbouw, milieu, natuur en ruimtelijke ordening. Dat gebeurt nu nog onvoldoende. Daardoor zijn de bestuurlijke keuzen niet helder. Dit blijkt uit twee rapporten van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP).