Demografische groei en krimp in Nederland

10-02-2011 | Nieuwsbericht

De komende dertig jaar treedt vooral aan de randen van Nederland een omvangrijke bevolkingskrimp op. In de meer centrale delen blijft echter het aantal bewoners voorlopig nog toenemen. De potentiële beroepsbevolking gaat al snel in vrijwel alle regio's dalen. Bekijk de demografische kaarten van het PBL en zie hoe de groei en krimp zich ontwikkelen.