Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Potentiële beroepsbevolking in 22 stadsgewesten

Nederlandse steden maken een groeispurt door. Tussen de stadsgewesten nemen de verschillen toe. In een interactieve website kunt u zien hoe de potentiële beroepsbevolking en het aantal AOW’ers zich in uw regio ontwikkelt.

In de tweede helft van de vorige eeuw is de bevolking van Nederland snel gegroeid. In 1950 telde Nederland 10 miljoen inwoners tegen bijna 17 miljoen nu. Met name de Randstad is de afgelopen decennia sterk gegroeid: ongeveer de helft van de bevolking woont in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland. Terwijl de bevolking aan de randen van Nederland krimpt. Volgens de regionale bevolkings- en huishoudensprognose van het PBL en het CBS gaan deze trends in de toekomst door. Niet alleen de omvang, maar ook de samenstelling van de bevolking wijzigt. Door de vergrijzing neemt het aantal en het aandeel ouderen in Nederland toe. Ook wonen er steeds meer allochtonen in Nederland. Demografische trends worden veroorzaakt door economische en sociaal-culturele ontwikkelingen, maar beïnvloeden die ook.

Feiten en cijfers

Momenteel kunnen 15 mensen potentieel informele zorg verlenen aan één hoogbejaarde. In diverse...

Afgelopen 15 jaar

In de afgelopen 15 jaar nam het aantal huishoudens in bijna alle...

Eenpersoonshuishoudens

Sterke groei van het aantal alleenstaanden

In 2015 zijn er in Nederland 2,9 miljoen...

80-plussers

Nederland vergrijst

De komende 25 jaar vergrijst de bevolking van Nederland sterk. De...