Bevolking

In de tweede helft van de vorige eeuw is de bevolking van Nederland snel gegroeid. In 1950 telde Nederland 10 miljoen inwoners tegen ruim 17 miljoen nu. Met name de Randstad is de afgelopen decennia sterk gegroeid: ongeveer de helft van de bevolking woont in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland. Terwijl de bevolking aan de randen van Nederland krimpt. 

Volgens de regionale bevolkings- en huishoudensprognose van het PBL en het CBS gaan deze trends in de toekomst door. Niet alleen de omvang, maar ook de samenstelling van de bevolking wijzigt. Door de vergrijzing neemt het aantal en het aandeel ouderen in Nederland toe. Ook wonen er steeds meer mensen met een migratieachtergrond in Nederland. Demografische trends worden veroorzaakt door economische en sociaal-culturele ontwikkelingen, maar beïnvloeden die ook.

Zie het Compendium voor de Leefomgeving voor feiten en cijfers over bevolking en wonen.

Nieuws

Publicaties

Gezondheidsachterstanden: kijk ook eens naar de ruimtelijke uitsortering van mensen en voorzieningen