Benoeming PBL-klimaatonderzoeker bij IPCC

09-12-2011 | Nieuwsbericht

Het wetenschappelijke klimaatpanel van de VN, het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) heeft klimaatonderzoeker dr. Leo Meyer van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) aangesteld als projectleider voor de totstandkoming van het zogeheten ‘Synthesis Report’ van de 5e Assessment cyclus. Het is zijn taak als ‘Head Technical Support Unit Synthesis Report’ om met een wereldwijd team van IPCC- auteurs de belangrijkste boodschappen uit 3 dikke hoofdrapporten in onderling verband in één dun rapport bij elkaar te brengen.

Het syntheserapport is daarmee van cruciale politieke en beleidsmatige betekenis. De hoofdrapporten verschijnen in najaar 2013 en voorjaar 2014, het Syntheserapport moet klaar zijn in het najaar van 2014. Het rapport zal vervolgens na een uitvoerige review-procedure ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 195 IPCC-lidstaten. De inhoud moet gebaseerd zijn op een evenwichtige evaluatie van de beschikbare wetenschappelijke klimaatkennis.

Dr. L.A. Meyer (1948) zal dit werk doen vanuit het PBL, met financiële ondersteuning van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Noorse milieuministerie. Hij heeft eerder als lid van de Nederlandse IPCC-delegatie bijgedragen aan de hervormingen van het IPCC, op basis van de aanbevelingen die de InterAcadamy Council heeft gedaan na de affaires in 2010. Leo Meyer kan er nu aan bijdragen de afgesproken en noodzakelijke verbeteringen ook feitelijk te realiseren.

Het PBL heeft in juli 2010 het rapport Evaluatie van een IPCC-klimaatrapport: analyse van conclusies over de mogelijke regionale gevolgen van klimaatverandering uitgebracht. Hierin doet het planbureau onder meer een aantal aanbevelingen om de kwaliteitscontrole bij het opstellen van IPCC-rapporten te verbeteren.