Politieke moed is nodig om klimaatverandering te bestrijden

De komende veertig jaar verdubbelt de uitstoot van broeikasgassen. Dit kan leiden tot een stijging van de gemiddelde temperatuur van drie tot zes graden tegen het einde van deze eeuw. De kosten voor de economie en de gevolgen voor het milieu zullen groot zijn als geen actie wordt ondernomen. Er is politieke moed nodig om de klimaatverandering te bestrijden.

Dat zegt Angel Gurria, secretaris-generaal van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), op basis van de ‘OECD Environmental Outlook to 2050’. De Environmental Outlook is bedoeld om in de discussies op de komende klimaatconferentie in Durban te wijzen op de noodzaak om snel actie te ondernemen. Deze verkenning, die pas volledig wordt gepresenteerd in maart 2012, is een gezamenlijke productie van de het Milieu directoraat van de OESO en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

De ‘OECD Environmental Outlook to 2050’ schetst een somber beeld van de wereld in 2050 als we ons beleid en gedrag niet veranderen. Volgens Angel Gurria zijn overheden teveel gericht op nationale belangen maar zouden ze juist meer oog moeten hebben voor het mondiale beeld. De onderhandelingen op de komende klimaatconferentie in Durban moeten dan ook in een stroomversnelling komen als we de internationale doelstelling om de opwarming te beperken tot twee graden willen halen.

Gerelateerd

Over het onderwerp:

Water

Onderzoek naar de kwaliteit van water, op basis van ontwikkelingen in het klimaat, zeespiegelstijging, bodemdaling en menselijke activiteiten.

Meer over water