Regionale woningsmarktsimulaties met Houdini

De woningmarkt is bij uitstek een regionale aangelegenheid. Toch bestaan er nauwelijks regionale simulaties van de lange termijneffecten van demografische en economische ontwikkelingen op woningprijzen, woningbouwproductie en betaalbaarheid.

Bij het Planbureau voor de Leefomgeving wordt gewerkt aan Houdini, een strategisch simulatiemodel van de regionale woningmarkt. Met behulp van dit model kunnen voor verschillende scenario’s de effecten worden doorgerekend op prijzen, nieuwbouw en drukverschillen op regionale woningmarkten.

Gerelateerd

Over het onderwerp:

Wonen en ruimte

Onderzoeken over de woningmarkt, de woningvoorraad en de woonomgeving.

Meer over wonen en ruimte