Nederland Verbeeld - een andere blik op vraagstukken rond de leefomgeving

19-12-2012 | Nieuwsbericht

In ‘Nederland Verbeeld - een andere blik op vraagstukken rond de leefomgeving’ geeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een visuele presentatie van feiten en cijfers op drie domeinen: vervoer, voedsel en energie. Nederland Verbeeld is bedoeld als handreiking om snel een aantal verbanden te kunnen doorgronden en tegelijkertijd als een proeve in het vinden van nieuwe, aansprekende visualiseringstechnieken.  Nederland Verbeeld is op 5 augustus 2014 in het Engels verschenen onder de titel ‘The Netherlands in 21 infographics – Facts and figures on the human environment’’.