Nederland Verbeeld

19-12-2012 | Publicatie

In ‘Nederland Verbeeld - een andere blik op vraagstukken rond de leefomgeving’ geeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een visuele presentatie van feiten en cijfers op drie domeinen: vervoer, voedsel en energie. Nederland Verbeeld won in november 2013 de Infographic Jaarprijs 2013 van de BNO (Beroepsvereniging Nederlandse Ontwerpers) en NVJ (Nederlandse Vereniging van Journalisten). Hieronder vindt u de infographics van het boek 'Nederland Verbeeld'.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Hiddo Huitzing.

Voedsel

Voedsel in Nederland: Op een willekeurige dag in 2011 leefden in Nederland 16,7 miljoen mensen, 1 miljoen schapen, 4 miljoen koeien, 12 miljoen varkens en 97 miljoen kippen.
Voedsel in Nederland: Op een willekeurige dag in 2011 leefden in Nederland 16,7 miljoen mensen, 1 miljoen schapen, 4 miljoen koeien, 12 miljoen varkens en 97 miljoen kippen.
Wat zijn de grote opgaven rondom voedsel in Nederland?
Wat zijn de grote opgaven rondom voedsel in Nederland?
De kwaliteit en variatie van ons voedsel is verbeterd, maar we eten teveel en ongezond.
De kwaliteit en variatie van ons voedsel is verbeterd, maar we eten teveel en ongezond.
Nederland is de op één na grootste landbouwexporteur ter wereld als we kijken naar de hoeveelheid geld die daarin omgaat.
Nederland is de op één na grootste landbouwexporteur ter wereld als we kijken naar de hoeveelheid geld die daarin omgaat.
Nederland: een ‘dunbevolkte stad’ in plaats van een dichtbevolkt land.
Nederland: een ‘dunbevolkte stad’ in plaats van een dichtbevolkt land.
Een groot deel van de veehouderijproducten wordt uitgevoerd naar markten elders, voornamelijk in Europa. Maar de geproduceerde mest blijft grotendeels in Nederland achter.
Een groot deel van de veehouderijproducten wordt uitgevoerd naar markten elders, voornamelijk in Europa. Maar de geproduceerde mest blijft grotendeels in Nederland achter.
De Nederlandse veestapel is voor een groot deel bestemd voor de export. De in Nederland geconsumeerde vis komt van over de hele wereld.
De Nederlandse veestapel is voor een groot deel bestemd voor de export. De in Nederland geconsumeerde vis komt van over de hele wereld.
Om de gemiddelde Nederlander een jaar lang te laten consumeren, is een oppervlakte van 0,6 hectare nodig.
Om de gemiddelde Nederlander een jaar lang te laten consumeren, is een oppervlakte van 0,6 hectare nodig.
Net als bij cacao wordt ook een groot deel van de geïmporteerde soja weer geëxporteerd.
Net als bij cacao wordt ook een groot deel van de geïmporteerde soja weer geëxporteerd.
Zorgvuldig produceren vraagt om nieuwe verdienmodellen.
Zorgvuldig produceren vraagt om nieuwe verdienmodellen.
Als we minder vlees eten, zijn we voor onze eiwitten aangewezen op andere voedingsmiddelen.
Als we minder vlees eten, zijn we voor onze eiwitten aangewezen op andere voedingsmiddelen.
Als alle Europeanen vegetarisch zouden eten dan behaalt de EU al voor 2020 de helft van haar milieudoelstellingen.
Als alle Europeanen vegetarisch zouden eten dan behaalt de EU al voor 2020 de helft van haar milieudoelstellingen.

Energie

 
De industrie heeft het grootste aandeel in het totale Nederlandse energieverbruik.
De industrie heeft het grootste aandeel in het totale Nederlandse energieverbruik.
Wat zijn de grote opgaven rondom de Nederlandse energievoorziening?
Wat zijn de grote opgaven rondom de Nederlandse energievoorziening?
De afgelopen 20 jaar is de energierekening meer dan verdubbeld.
De afgelopen 20 jaar is de energierekening meer dan verdubbeld.
Nergens in Europa is het aandeel gas in het energieverbruik zo hoog als in Nederland.
Nergens in Europa is het aandeel gas in het energieverbruik zo hoog als in Nederland.
Zuiniger apparaten en toch een stijgend energieverbruik.
Zuiniger apparaten en toch een stijgend energieverbruik.
Het gemiddelde gasverbruik van huishoudens is de afgelopen dertig jaar bijna gehalveerd.
Het gemiddelde gasverbruik van huishoudens is de afgelopen dertig jaar bijna gehalveerd.
Het aandeel hernieuwbare energie is nog relatief klein in Nederland.
Het aandeel hernieuwbare energie is nog relatief klein in Nederland.
De productie van hernieuwbare energie vraagt veel ruimte.
De productie van hernieuwbare energie vraagt veel ruimte.
Alle Nederlandse windturbines leveren net zoveel elektriciteit als de Amercentrale.
Alle Nederlandse windturbines leveren net zoveel elektriciteit als de Amercentrale.
Opbrengsten uit aardgasbaten en accijns op brandstof vormen een belangrijke inkomstenbron voor de rijksoverheid.
Opbrengsten uit aardgasbaten en accijns op brandstof vormen een belangrijke inkomstenbron voor de rijksoverheid.

Mobiliteit

 
Een blokje staat gelijk aan 100 miljoen kilometer.
Een blokje staat gelijk aan 100 miljoen kilometer.
We reizen steeds verder: de sterkste groei zit in het vliegverkeer.
We reizen steeds verder: de sterkste groei zit in het vliegverkeer.
De Europese Unie wil in 2050 60% minder uitstoot van broeikasgassen door transport dan in 1990.
De Europese Unie wil in 2050 60% minder uitstoot van broeikasgassen door transport dan in 1990.
Binnen Nederland hebben we in 2010 136 miljard reizigerskilometers afgelegd per auto; 17,2 miljard per trein, 14,6 miljard per fiets; 6,7 miljard per bus, tram en metro; 5 miljard lopend; 3,5 miljard per overige vervoermiddelen.
Binnen Nederland hebben we in 2010 136 miljard reizigerskilometers afgelegd per auto; 17,2 miljard per trein, 14,6 miljard per fiets; 6,7 miljard per bus, tram en metro; 5 miljard lopend; 3,5 miljard per overige vervoermiddelen.
Auto’s worden steeds zuiniger ... maar CO2-uitstoot per kilometer blijft gelijk.
Auto’s worden steeds zuiniger ... maar CO2-uitstoot per kilometer blijft gelijk.
Mobiliteit is verantwoordelijk voor 23% van de totale CO2-uitstoot in Nederland in 2011.
Mobiliteit is verantwoordelijk voor 23% van de totale CO2-uitstoot in Nederland in 2011.
Hoe verplaatsen we ons binnen Nederland?
Hoe verplaatsen we ons binnen Nederland?
Snel kunnen reizen kan worden gezien als goed voor de bereikbaarheid. Maar is dat het belangrijkste?
Snel kunnen reizen kan worden gezien als goed voor de bereikbaarheid. Maar is dat het belangrijkste?
Verstedelijking en mobiliteit hangen nauw samen. Zo kunnen snelwegafritten, treinstations en tramhaltes stedelijke bebouwing aantrekken, bijvoorbeeld bedrijfsvestigingen en nieuwe woningen.
Verstedelijking en mobiliteit hangen nauw samen. Zo kunnen snelwegafritten, treinstations en tramhaltes stedelijke bebouwing aantrekken, bijvoorbeeld bedrijfsvestigingen en nieuwe woningen.
Kijkend naar buitenlandse reizen is in de afgelopen jaren zowel het aantal reizen per jaar als de reisafstand per reis toegenomen.
Kijkend naar buitenlandse reizen is in de afgelopen jaren zowel het aantal reizen per jaar als de reisafstand per reis toegenomen.
Nederland is een doorvoerland.
Nederland is een doorvoerland.
Door het enorme volume van zeeschepen is de uitstoot van broeikasgassen per ton vracht gering ten opzichte van vrachtwagens.
Door het enorme volume van zeeschepen is de uitstoot van broeikasgassen per ton vracht gering ten opzichte van vrachtwagens.