De Nederlandse bevolking in beeld

Verleden, heden en toekomst

In welke regio’s gaat de bevolking krimpen en waar blijft deze groeien? Wat betekent dat voor de nieuwbouw en de scholen in de buurt? En waar slaat de vergrijzing het sterkst toe? Het PBL brengt in een boekje met 24 infographics de  ontwikkeling van de bevolking in steden, randgemeenten en platteland in het verleden, heden en de toekomst in beeld.

Infographics

Demografische en ruimtelijke ontwikkelingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Kennis van de toekomstige bevolking in haar ruimtelijke verscheidenheid is voor de overheid dan ook noodzakelijk om passend beleid te maken. Aan de hand van 24 infographics wordt ingegaan op belangrijke demografische vraagstukken voor de toekomst. De infographics zijn verdeeld over drie onderwerpen.

Bevolkingsgroei en bevolkingskrimp

De bevolking wordt oud

De populariteit van de stad

Bronnen

In de infographics zijn de demografische cijfers voor de toekomst gebaseerd op de regionale bevolkings- en huishoudensprognose (2013) van het PBL en CBS.

De actuele en historische (demografische) cijfers zijn afkomstig van het CBS, en onder andere ontleend aan de elektronische database StatLine.

Auteurs

Andries de Jong, Femke Daalhuizen

Kenmerken

Publicatietitel
De Nederlandse bevolking in beeld - Verleden Heden en Toekomst
Publicatiedatum
10 september 2014
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
1174