Een eerste kind, een eerste auto?

De komst van een eerste kind gaat gepaard met veel veranderingen in het leven van de jonge ouders. Veel jonge ouders kopen bij geboorte ook hun een eerste auto omdat men nu ook reizen onderneemt die te maken hebben met de komst van de baby. Het steeds langer uitstellen van het krijgen van kinderen is een van de oorzaken van het dalende autobezit onder jongvolwassenen. In dit artikel wordt gekeken wat de relatie is tussen gezinsvorming – het krijgen van een eerste kind – en autobezit.

Voorloper in demografisch gedrag

Nederlandse jongeren zijn in Europa vaak voorloper in demografisch gedrag. Zo was samenwonen hier al veel eerder normaal dan in andere landen. Ook werd de gezinsvorming al veel eerder uitgesteld dan in de rest van Europa. In de jaren negentig kregen vrouwen in de landen van de Europese Unie gemiddeld tussen hun 26ste en 28ste levensjaar een eerste kind, terwijl de gemiddelde leeftijd in Nederland toen al 29 jaar was. En ook nu worden vrouwen in Nederland met gemiddeld bijna 30 jaar verhoudingsgewijs later moeder dan in andere Europese landen.

Veranderingen in patronen en gevolgen voor economie en samenleving

Het krijgen van kinderen heeft veel consequenties voor andere levensdomeinen. De komst van een baby kan zorgen voor andere consumptiepatronen, voor verhuizing naar een ruimere woning of een kindvriendelijke buurt, voor aanpassing in het werk, maar ook voor veranderingen in dagelijkse mobiliteitspatronen. Uitstel van gezinsvorming kan zo onbewust of ongewild ook tot uitstel van andere gebeurtenissen leiden die weer gevolgen hebben voor economie en samenleving.

Auteurs

PBL Auteurs
Dorien Manting Hans Nijland

Kenmerken

Publicatietitel
Een eerste kind, een eerste auto?
Publicatiedatum
31 januari 2020
Publicatie type
Artikel
Publicatietaal
Nederlands
Uitgave
DEMOS jaargang 36, nummer 1 - 1-4
Productnummer
4097