Oversterfte tijdens de corona-epidemie: toepassing van een dynamisch regressiemodel

Corona heeft een duidelijke invloed gehad op de sterfte sinds begin maart 2020. Hoe groot de impact precies is, is echter nog niet zeker. In dit artikel wordt een nieuwe methode gepresenteerd om de wekelijkse oversterfte door COVID-19 te schatten.

Om een beter beeld te krijgen van de impact van de corona-epidemie kan een schatting gemaakt worden van de oversterfte; dat is het verschil tussen het waargenomen aantal overledenen en het aantal dat kan worden verwacht als er geen corona-epidemie zou hebben plaatsgevonden. In dit artikel wordt een nieuwe methode gepresenteerd om de wekelijkse oversterfte door COVID-19 te schatten.

De methode, een zogeheten dynamisch regressiemodel, biedt een consistente inschatting van de onzekerheid rondom de oversterfte en kan de relatie duiden tussen de geregistreerde COVID-19 sterfte en de totale sterfte gerelateerd aan corona. Door de geregistreerde sterfte aan corona als factor mee te nemen in het model, wordt voorkomen dat de schattingen voor oversterfte door COVID-19 ‘vervuild’ worden door sterfte aan andere oorzaken.

Naast elke 10 geregistreerde doden door corona overleden tussen 5 en 10 niet-geregistreerde mensen aan de ziekte

Een vergelijking met andere modellen laat zien dat de orde van grootte van de oversterfte in alle gevallen vergelijkbaar is, maar dat het dynamische regressiemodel preciezer is wanneer het gaat om kortere tijdsperioden en wanneer de geregistreerde COVID-19 sterfte sterk toe- of afneemt. 

De geschatte oversterfte in de eerste 11 weken van de corona-epidemie (week 11 tot en met week 21) komt uit op 10.164. Met 95% zekerheid lag de oversterfte in die weken tussen 8.593 en 11.691. Dit betekent dat naast elke 10 geregistreerde doden als gevolg van corona er tussen de 5 en 10 mensen overleden aan corona die niet geregistreerd werden.

Deze beleidsbrief is de vijfde publicatie van het Planbureau voor de Leefomgeving over het onderwerp corona: enkele samen met de andere planbureaus, enkele zelfstandig of met andere instellingen.

Auteurs

PBL Auteurs
Trond Husby Hans Visser
Overige auteurs
Lenny Stoeldraaijer

Kenmerken

Publicatietitel
Oversterfte tijdens de corona-epidemie: toepassing van een dynamisch regressiemode
Publicatiedatum
29 Juli 2020
Publicatie type
Artikel
Publicatietaal
Nederlands
Uitgave
Statistische Trends
Productnummer
4232