Hoe is het leven in jouw regio?

Kwaliteit van leven in de regio

Hoe is momenteel de kwaliteit van leven in de verschillende Nederlandse regio’s? Hoe groot zijn de verschillen tussen regio’s? En in welk opzicht kan de kwaliteit van leven voor de mensen in die regio’s worden vergroot? Om deze vragen te beantwoorden heeft het PBL in samenwerking met Telos het dashboard ‘Hoe is het leven in jouw regio?’ ontwikkeld. Het is een interactieve website die de verschillende dimensies van de kwaliteit van leven op regionaal schaalniveau inzichtelijk maakt.

Deze website is op 31 december 2020 beëindigd. Vanaf 30 november 2020 kunt u terecht bij de regionale Monitor Brede Welvaart van het CBS.

Deze website is een eerste stap in de monitoring van de brede welvaart op regionaal niveau waarbij de kwaliteit van leven in het ‘hier en nu’ in beeld wordt gebracht. De komende jaren werkt het CBS in samenwerking met het PBL aan een uitbreiding van de regionale monitoring van brede welvaart. Daarin zal naast de kwaliteit van leven in het hier en nu ook worden gekeken naar de consequenties daarvan voor de welvaart van latere generaties of die van mensen elders (brede welvaart ‘hier en nu’, ‘later’ en ‘elders’).

PBL onderzoeksprogramma Regio Deals

Het dashboard draagt bij aan een onderzoeksprogramma dat het PBL in de periode 2019 tot 2022 uitvoert op verzoek van het ministerie van LNV, aansluitend bij het beleid gericht op de Regio Deals; beleid waarin Rijk en regio gezamenlijk werken aan nieuwe, concrete oplossingen rond regionale opgaven ten behoeve van de brede welvaart.

Inzicht in regionale verschillen

‘Hoe is het leven in jouw regio?’ maakt regionale verschillen en regionale ontwikkelingen op een visueel aantrekkelijke en goed leesbare manier inzichtelijk. Per regio is in een zogenoemd regioprofiel te zien waar die regio sterk in is, en wat de minder sterke punten zijn in vergelijking met het gemiddelde in Nederland. Naast economie en arbeid gaat het hier ook om gezondheid, onderwijs, wonen, veiligheid, milieu, toegang tot voorzieningen, samenleving en subjectief welzijn. Hoe staat het bijvoorbeeld met de verkeersveiligheid, de woonomgeving, maar ook met de gezondheid en eenzaamheid onder inwoners? Ook is te zien hoe elke regio per indicator ‘scoort’ ten opzichte van andere regio’s.

Regionaal beleid voor brede welvaart

Door brede welvaart op regionaal niveau te beschouwen kan effectiever beleid worden gemaakt. Op basis van de informatie in het dashboard kan lokaal en regionaal beleid bijvoorbeeld zien welke onderwerpen meer en minder aandacht verdienen als men achterstanden wil wegwerken. Ook kan de website helpen om te bekijken waar bepaalde sectorale opgaven samenvallen.

Auteurs

PBL Auteurs
Kersten Nabielek Mark Thissen Jeroen Content Hans van Amsterdam Johan van der Schuit Allard Warrink
Overige auteurs
John Dagevos (Telos)
Rens Mulder (Telos)
Sanne Paenen (Telos)
Michel Zuierveld (ABF)
Jamie Zwaneveld (ABF)

Kenmerken

Publicatietitel
Dashboard: Hoe is het leven in jouw regio?
Publicatiedatum
11 december 2019
Publicatie type
Website
Aantal pagina's
35
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
3783