Brede welvaart en regionale ontwikkelingen

Regio’s spelen een cruciale rol in het perspectief op brede welvaart; alles wat mensen van waarde vinden. Of mensen een baan kunnen vinden, een goede school voor hun kinderen of adequate gezondheidszorg hangt af van waar ze wonen. Het doel van dit paper is dan ook om een theoretische en conceptuele beschrijving van brede welvaart te geven en dit begrip in een regionaal perspectief te plaatsen. Veel van de verbanden zijn daarin complex, de geografie kent vele schalen en regio’s zijn geen geïsoleerde territoriale eenheden. 

Beleid en brede welvaart

Beleid ter versterking van de brede welvaart richt zich op het verhogen van de welvaart in de regio. Hierbij gaat het om beleid rond urgente vraagstukken en problemen die burgers ervaren zoals (te lage) werkzekerheid, (toekomstig) inkomen, de nabijheid en toegang tot voorzieningen (gezondheidszorg, onderwijs), de betaalbaarheid van huisvesting, en de baten en lasten van grote transities (zoals de energietransitie), maar óók om (regionale) ongelijkheid en de afruil tussen alle verschillende elementen die onderdeel vormen van de brede welvaart.

Regiodeals

Dit position paper is een product uit een onderzoeksprogramma dat het PBL in de periode 2019 tot 2022 uitvoert op verzoek van het Ministerie van LNV, aansluitend bij het beleid gericht op de Regio Deals; beleid waarin Rijk en regio gezamenlijk werken aan nieuwe, concrete oplossingen rond regionale opgaven ten behoeve van de brede welvaart. In dit position paper proberen we dit beleid van een kennisbasis te voorzien over het begrip ‘brede welvaart’

Auteurs

Otto Raspe, Jeroen Content & Mark Thissen

Kenmerken

Publicatietitel
Brede welvaart en regionale ontwikkelingen
Publicatiedatum
23 augustus 2019
Publicatie type
Publicatie
Productnummer
3796