Dorien Manting is Senior wetenschappelijk onderzoeker bij het PBL en bijz hoogleraar Bevolking en Ruimte bij de UVA.
Literatuurlijst: http://www.uva.nl/profiel/m/a/d.manting/d.manting.html

Opleiding 

  • Planologie en Demografie, Universiteit van Amsterdam, 1984-1988
  • Propedeuse HBO Museologie, 1980-1981
  • Stedelijk Gymnasium Leeuwarden, 1973-1979

Werkervaring 

  • 2012 - heden: Bijzonder Hoogleraar Bevolking en Ruimte bij de UVA (GPIO/UG)
  • 2020 - heden: Senior Wetenschappelijk Onderzoeker bij het PBL
  • 2009-2020: Sectorhoofd Verstedelijking en Mobiliteit bij het PBL
  • 2008-2008: Waarnemend directeur van het Ruimtelijk Planbureau
  • 2005-2008: Hoofd sector Wonen bij het Ruimtelijk Planbureau

Side activities 

  • bijz. hoogleraar Bevolking en Ruimte, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies