Regionale bevolkingstrends in beeld - Demografische ontwikkelingen in 24 infographics

In welke regio’s gaat de bevolking krimpen en waar blijft deze groeien? En wat betekent dat voor de nieuwbouw en de scholen in de buurt? En waar slaat de vergrijzing het sterkst toe? In een nieuw boekje met 24 infographics laat het PBL zien hoe de bevolking zich ontwikkelt in de steden, randgemeenten en het platteland.

Aan de hand van infographics wordt onder meer duidelijk waar de bevolking het meest vergrijst, welke gevolgen dit zoal heeft, welke verhuistrends er zijn, hoe de verhouding tussen werkenden en niet-werkenden verandert en hoe de levensloop van mensen in de verschillende regio’s er uit ziet. Voor de toekomstige trends is het boekje gebaseerd op de regionale prognose, die het PBL samen met het CBS opstelt.

De Nederlandse bevolking in beeld

Langdurige demografische processen kunnen het leven van alledag beïnvloeden, nu mogelijk nog ongemerkt maar later steeds nadrukkelijker. De infographics laten zien wat de invloed van de demografische ontwikkelingen is op ruimtelijke vraagstukken. Zo krijgen basisscholen te maken met het draagvlak voor hun voortbestaan, nu er steeds minder jongere huishoudens in krimpgebieden wonen. Maar om hoeveel minder scholieren gaat het dan in de toekomst? In de Randstad valt op dat de grote steden weer populairder worden onder jongere gezinnen. Hier staat tegenover dat de stroom van jonge gezinnen uit de stad naar groeikernen grotendeels is opgedroogd, waardoor hier de vergrijzing extra gaat toeslaan. De mensen die hier ooit een jong gezin hebben gesticht, blijven er als empty-nesters wonen. Dan doemt de vraag op of er in de groeikernen voldoende voorzieningen aanwezig zijn om in de behoeften van de vergrijzende bevolking te voorzien.

Gerelateerd

Over het onderwerp:

Bevolking

Niet alleen de omvang, maar ook de samenstelling van de bevolking wijzigt door vergrijzing en migratie.

 

Meer over bevolking