De stad verbeeld

29-06-2015 | Publicatie

Sociale en economische activiteiten concentreren zich steeds meer in grote stedelijke agglomeraties. Wat is er gaande in de steden in Nederland? Hoe hebben steden zich in de afgelopen periode ontwikkeld? Hoe verhoudt de Nederlandse stedelijke structuur zich tot steden in andere Europese landen? En wat zijn belangrijke stedelijke vraagstukken voor de toekomst?

Van steden wordt momenteel veel verwacht, op allerlei beleidsterreinen. Bedrijven, kennisinstellingen, (lokale) besturen en burgers vinden elkaar in deze verwachtingen en genereren veel maatschappelijke energie op de agenda van de stad.

Er is echter veel onduidelijkheid in discussies over de stad. In deze publicatie geeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) aan de hand van 12 infographics inzicht in relevante feiten en vragen met betrekking tot de Nederlandse steden.

3 opgaven voor de stad

Centraal staan 3 voor de stad belangrijke terreinen: economie, leefbaarheid en innovatie. Hoe sterk is de agglomeratiekracht van de Nederlandse steden in vergelijking met concurrerende stedelijke regio’s? Welke factoren zijn belangrijk voor de leefbaarheid en gezondheid in de stad? En hoe staat het met de innovatiekracht van de steden?

 
Stedelijke opgaven liggen vooral op de elkaar overlappende terreinen van de economie, leefbaarheid en innovatie.
Stedelijke opgaven liggen vooral op de elkaar overlappende terreinen van de economie, leefbaarheid en innovatie.

Deel 1: De stad in cijfers

 
Na een periode van terugloop tussen 1960 en 1990 is er nu sprake van een bevolkingstoename in de steden.
Na een periode van terugloop tussen 1960 en 1990 is er nu sprake van een bevolkingstoename in de steden.
Een groot deel van de Nederlanders woont in steden of in suburbane kernen in het ommeland.
Een groot deel van de Nederlanders woont in steden of in suburbane kernen in het ommeland.
In Nederland is het aandeel inwoners dat in grote stedelijke regio’s woont lager dan in andere Europese landen.
In Nederland is het aandeel inwoners dat in grote stedelijke regio’s woont lager dan in andere Europese landen.
Binnen de stedelijke regio’s van vandaag bewegen mensen zich in complexere patronen dan vroeger.
Binnen de stedelijke regio’s van vandaag bewegen mensen zich in complexere patronen dan vroeger.
Een relatief groot deel van de reistijd wordt in beslag genomen door de eerste en de laatste kilometers van een reis.
Een relatief groot deel van de reistijd wordt in beslag genomen door de eerste en de laatste kilometers van een reis.
In de stad is er sprake van een stapeling van uiteenlopende opgaven,  maar steden bieden juist ook kansen.
In de stad is er sprake van een stapeling van uiteenlopende opgaven,  maar steden bieden juist ook kansen.

Deel 2: De stad in opgaven

 
Ontmoetingen in de stad maken kennisuitwisseling mogelijk.
Ontmoetingen in de stad maken kennisuitwisseling mogelijk.
De Nederlandse stedelijke regio’s zijn relatief klein.
De Nederlandse stedelijke regio’s zijn relatief klein.
De inkomens van inwoners verschillen in de stad.
De inkomens van inwoners verschillen in de stad.
De inwoners van de grotere steden blijven gemiddeld minder lang gezond en worden wat minder oud.
De inwoners van de grotere steden blijven gemiddeld minder lang gezond en worden wat minder oud.
Bedrijven en onderzoeksinstellingen die zich bezighouden met groene innovaties, clusteren sterk in de grote stedelijke agglomeraties.
Bedrijven en onderzoeksinstellingen die zich bezighouden met groene innovaties, clusteren sterk in de grote stedelijke agglomeraties.
Energieke burgers, organisaties en ondernemers kunnen bestaande praktijken omvormen en nieuwe kennis ontwikkelen.
Energieke burgers, organisaties en ondernemers kunnen bestaande praktijken omvormen en nieuwe kennis ontwikkelen.