De stad verbeeld

Sociale en economische activiteiten concentreren zich steeds meer in grote stedelijke agglomeraties. Wat is er gaande in de steden in Nederland? Hoe hebben steden zich in de afgelopen periode ontwikkeld? Hoe verhoudt de Nederlandse stedelijke structuur zich tot steden in andere Europese landen? En wat zijn belangrijke stedelijke vraagstukken voor de toekomst?

Van steden wordt momenteel veel verwacht, op allerlei beleidsterreinen. Bedrijven, kennisinstellingen, (lokale) besturen en burgers vinden elkaar in deze verwachtingen en genereren veel maatschappelijke energie op de agenda van de stad.

Er is echter veel onduidelijkheid in discussies over de stad. In deze publicatie geeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) aan de hand van 12 infographics inzicht in relevante feiten en vragen met betrekking tot de Nederlandse steden.

3 opgaven voor de stad

Centraal staan 3 voor de stad belangrijke terreinen: economie, leefbaarheid en innovatie. Hoe sterk is de agglomeratiekracht van de Nederlandse steden in vergelijking met concurrerende stedelijke regio’s? Welke factoren zijn belangrijk voor de leefbaarheid en gezondheid in de stad? En hoe staat het met de innovatiekracht van de steden?

 

Deel 1: De stad in cijfers

 

Deel 2: De stad in opgaven

 

Auteurs

Kersten Nabielek, David Hamers

Kenmerken

Publicatietitel
De stad verbeeld 12 infographics over de stedelijke leefomgeving
Publicatiedatum
29 juni 2015
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
1744