Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

De stad verbeeld

Rapport | 29-06-2015

Sociale en economische activiteiten concentreren zich steeds meer in grote stedelijke agglomeraties. Wat is er gaande in de steden in Nederland? Hoe hebben steden zich in de afgelopen periode ontwikkeld? Hoe verhoudt de Nederlandse stedelijke structuur zich tot steden in andere Europese landen? En wat zijn belangrijke stedelijke vraagstukken voor de toekomst?

Van steden wordt momenteel veel verwacht, op allerlei beleidsterreinen. Bedrijven, kennisinstellingen, (lokale) besturen en burgers vinden elkaar in deze verwachtingen en genereren veel maatschappelijke energie op de agenda van de stad.

Er is echter veel onduidelijkheid in discussies over de stad. In deze publicatie geeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) aan de hand van 12 infographics inzicht in relevante feiten en vragen met betrekking tot de Nederlandse steden.

3 opgaven voor de stad

Centraal staan 3 voor de stad belangrijke terreinen: economie, leefbaarheid en innovatie. Hoe sterk is de agglomeratiekracht van de Nederlandse steden in vergelijking met concurrerende stedelijke regio’s? Welke factoren zijn belangrijk voor de leefbaarheid en gezondheid in de stad? En hoe staat het met de innovatiekracht van de steden?

Link to infographic: 'Drie opgaven voor de stad'
Link to infographic: 2'Drie opgaven voor de stad'

Stedelijke opgaven liggen vooral op de elkaar overlappende terreinen van de economie, leefbaarheid en innovatie.

Deel 1: De stad in cijfers

Link to infographic: 'De stad in trek'
Link to infographic: 2'De stad in trek'

Na een periode van terugloop tussen 1960 en 1990 is er nu sprake van een bevolkingstoename in de steden.

Link to infographic: 'Stedelijk Nederland'
Link to infographic: 2'Stedelijk Nederland'

Een groot deel van de Nederlanders woont in steden of in suburbane kernen in het ommeland.

Link to infographic: 'Een land van kleine steden'
Link to infographic: 2'Een land van kleine steden'

In Nederland is het aandeel inwoners dat in grote stedelijke regio’s woont lager dan in andere Europese landen.

Link to infographic: 'Complexe dagelijkse patronen'
Link to infographic: 2'Complexe dagelijkse patronen'

Binnen de stedelijke regio’s van vandaag bewegen mensen zich in complexere patronen dan vroeger.

Link to infographic: 'Veel kilometers buiten de stad'
Link to infographic: 2'Veel kilometers buiten de stad'

Een relatief groot deel van de reistijd wordt in beslag genomen door de eerste en de laatste kilometers van een reis.

Link to infographic: 'In de stad komt alles samen'
Link to infographic: 2'In de stad komt alles samen'

In de stad is er sprake van een stapeling van uiteenlopende opgaven,  maar steden bieden juist ook kansen.

Deel 2: De stad in opgaven

Link to infographic: 'Een baan vind je in de stad'
Link to infographic: 2'Een baan vind je in de stad'

Ontmoetingen in de stad maken kennisuitwisseling mogelijk.

Link to infographic: 'Nederlandse steden missen agglomeratiekracht'
Link to infographic: 2'Nederlandse steden missen agglomeratiekracht'

De Nederlandse stedelijke regio’s zijn relatief klein.

Link to infographic: 'Inkomensverschillen in de stad'
Link to infographic: 2'Inkomensverschillen in de stad'

De inkomens van inwoners verschillen in de stad.

Link to infographic: 'Minder inkomen, minder gezond'
Link to infographic: 2'Minder inkomen, minder gezond'

De inwoners van de grotere steden blijven gemiddeld minder lang gezond en worden wat minder oud.

Link to infographic: 'Broedplaatsen voor innovatie'
Link to infographic: 2'Broedplaatsen voor innovatie'

Bedrijven en onderzoeksinstellingen die zich bezighouden met groene innovaties, clusteren sterk in de grote stedelijke agglomeraties.

Link to infographic: 'Mensen maken de stad'
Link to infographic: 2'Mensen maken de stad'

Energieke burgers, organisaties en ondernemers kunnen bestaande praktijken omvormen en nieuwe kennis ontwikkelen.

 

Auteur(s)Kersten Nabielek, David Hamers
Rapportnr.1744
Publicatiedatum29-06-2015
Pagina's18
TaalNederlands