Bereikbaarheid verbeeld

Bereikbaarheid is van vitaal belang voor het functioneren van de samenleving. ‘Bereikbaarheid’ is dan ook een begrip dat veelvuldig opduikt in het beleid. Kan iedereen komen waar hij of zij moet of wil zijn? Dat hangt niet alleen af van de (spoor)wegen tussen locaties en van het vervoersaanbod, maar ook van waar mensen wonen, werken en winkelen, en van hoeveel tijd, geld en moeite het kost om een reis te maken.

Deze publicatie schetst in veertien infographics een beeld van belangrijke ontwikkelingen in ruimte, infrastructuur en mobiliteit in Nederland en laat zien wat er zoal van invloed is op de bereikbaarheid. Hieruit volgen enkele mogelijkheden voor het beleid om de bereikbaarheid verder te verbeteren.

Er worden vier pijlers onderscheiden waarop het beleid zich kan richten:

  • Nabijheid: als er meer bestemmingen dichtbij zijn, is de bereikbaarheid beter. Bundeling van ruimtelijke ontwikkelingen en functiemenging leiden tot kortere afstanden.
  • Snelheid: hoe sneller je kunt reizen, hoe meer bestemmingen binnen bereik liggen. Niet alleen op de hoofdnetwerken is snelheid belangrijk, maar vooral ook in de steden.
  • Afstemming: hoe beter de samenhang tussen een locatie en de infrastructuur, hoe beter de bereikbaarheid. Benut de goed bereikbare plekken beter en maak plekken met een hoge gebruiksintensiteit beter bereikbaar.
  • Kosten, informatie en comfort: deze aspecten zijn belangrijk voor een reiziger. Kijk daarom verder dan de grote fysieke ingrepen.

Bereikbaarheid in Nederland: wisselwerking tussen ruimte, infrastructuur en mobiliteit

Bereikbaarheid gaat over komen waar je moet of wilt zijn. Hoe makkelijk dat kan hangt af van hoe ver je moet (hoe liggen wonen, werken en voorzieningen ten opzichte van elkaar) en hoe snel dat kan (infrastructuuraanbod en beschikbaarheid van vervoerwijzen). Veranderingen in ruimtelijke structuur, infrastructuur en vervoeraanbod zijn dus relevant voor de mate van bereikbaarheid en de mobiliteit van mensen. In dit eerste deel bespreken we kort wat er zoals is veranderd in de afgelopen decennia.

Op weg naar een betere bereikbaarheid

De bereikbaarheid in Nederland varieert naar locatie, afhankelijk van de ruimtelijke spreiding, het aanbod van infrastructuur en vervoer en het gemak van reizen. Grofweg zijn er vier aangrijpingspunten voor beleid om bereikbaarheid te verbeteren:

  1. nabijheid van bestemmingen
  2. snelheid van reizen
  3. samenhang tussen plek en vervoersopties
  4. andere manieren om reizen makkelijker te maken

Auteurs

Daniëlle Snellen, Kersten Nabielek, Hans Hilbers, David Hamers

Kenmerken

Publicatietitel
Bereikbaarheid verbeeld 14 infographics over mobiliteit, Infrastructuur en de stad
Publicatiedatum
14 oktober 2014
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
1343