Uitstoot per inwoner in China bereikt Europees niveau

18-07-2012 | Nieuwsbericht

De mondiale uitstoot van kooldioxide (CO2) is in 2011 met 3 procent gestegen tot een recordhoogte van 34 miljard ton. In China nam de gemiddelde CO2 uitstoot per hoofd van de bevolking met 9 procent toe naar 7,2 ton CO2. Dit komt overeen met de gemiddelde uitstoot per persoon in de Europese Unie in 2011.

Mondiale CO2-emissies blijven stijgen

De Verenigde Staten had in 2011 nog steeds een van de hoogste uitstoot per inwoner met 17,3 ton. In veel OESO-landen dalen de CO2-emissies, door de recessie en hoge olieprijzen, terwijl China’s emissieniveau snel stijgt, door de economische groei en vooral de groei in constructie activiteiten. CO2 emissies in alle OESO landen zijn nu gelijk aan die van China en India samen: beide groepen landen zijn goed voor een derde van de mondiale uitstoot.

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het jaarlijkse rapport ‘Trends in global CO2emissions’, dat het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) en het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie vandaag hebben uitgebracht.

Grafiek met CO2 emmissie per inwoner door gebruik fossiele brandstoffen en cementproductie van de top-5 uitstoters, van 1990 tot 2010

Top 5 uitstoters in 2011: VS en EU dalen, China en India stijgen

Op basis van recente resultaten van de Emission Database for Global Atmospheric Research (EDGAR) en de jongste cijfers over energiegebruik en andere activiteiten, toont het rapport aan dat in 2011, mondiale CO2-emissies met 3% zijn gestegen. Gemiddeld steeg de mondiale uitstoot de laatste 10 jaar met 2,7 procent, met een daling in 2008 en een scherpe stijging van 5 procent in 2010. De top 5 CO2-uitstoters zijn China (met een aandeel van 29 procent), de Verenigde Staten (16 procent), de Europese Unie (EU27) (11 procent), India (6 procent), en de Russische Federatie (5 procent), gevolgd door Japan (4 procent). Het feit dat mondiale emissies nog steeds een groeiende trend vertonen is op het eerste gezicht opmerkelijk, gezien het feit dat in veel OESO-landen de uitstoot van CO2juist daalde – in de EU met 3 procent, de VS met 2 procent en in Japan met 2 procent, vooral door moeilijke economische omstandigheden, warme winters in verschillende landen en hoge olieprijzen.

Belangrijker is echter dat het aandeel van de OESO-landen in de totale mondiale emissies echter nog maar een derde is – gelijk aan dat van China en India, waar de CO2-uitstoot in 2011 groeide met respectievelijk 9 procent en 6 procent. De stijging van de uitstoot in China werd vooral veroorzaakt door de voortdurende hoge economische groei, met bijbehorende stijging in het gebruik van fossiele brandstoffen. Deze stijging in brandstofgebruik kwam vooral door de groei in constructiewerkzaamheden en uitbreiding van de infrastructuur, zoals blijkt uit de groei in de productie van cement en staal. Het gebruik van kolen groeide in China in 2011 met 9,7 procent en de import van kolen met 10 procent; hiermee haalde China in 2011 Japan in als de grootste importeur van kolen ter wereld.

Cumulatieve CO2-emissies overstijgen mogelijk 2° doelstelling

Naar schatting is sinds 2000 cumulatief in totaal zo’n 420 miljard ton CO2uitgestoten door menselijk handelen (inclusief ontbossing). In de wetenschappelijke literatuur wordt veelal aangehouden dat beperking van de gemiddelde mondiale temperatuurstijging tot 2° C boven pre-industrieel niveau – de doelstelling die internationaal is overeengekomen in VN klimaatonderhandelingen – mogelijk is mits de cumulatieve CO2-uitstoot tussen 2000-2050 niet uitstijgt boven 1000-1500 miljard ton CO2.Als de huidige mondiale stijging in CO2-emissies doorgaat, overstijgen de cumulatieve emissies dit totaal binnen twee decennia.

Aanbod hernieuwbare energie breidt in versneld tempo uit

Hoewel nog steeds beperkt, groeit het aandeel 'nieuwe' hernieuwbare energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie en biobrandstoffen, in versneld tempo door. Het aandeel deed er twaalf jaar over (1992-2004) om te verdubbelen van 0,5 tot 1 procent; het duurde vervolgens slechts 6 jaar om te te komen tot een aandeel van 2,1 procent in 2011. Dit is vergelijkbaar met ca 0,8 miljard ton in mogelijk vermeden CO2-emissies door fossiele brandstoffen en wegtransport, te vergelijken met de huidige CO2-emissies van Duitsland. Wanneer je ook waterkracht meetelt komt het totale aandeel hernieuwbare energie tot 8,5 procent of 1,7 miljard ton mogelijk vermeden CO2-emissies.