PBL: Focus op transities noodzakelijk voor vitale Zuidwestelijke Delta

31-10-2013 | Nieuwsbericht

Wil de Zuidwestelijke Delta een economisch én ecologisch duurzaam systeem worden, dan zal in de regio fors moeten worden ingezet op transities die de verschillende economische en ecologische doelen dienen. Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) heeft voor de drie Zuidwestelijke provincies – Noord-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland - in zijn vandaag verschenen rapport 'Samenhang in de Zuidwestelijke Delta' een agenda opgesteld met vijf strategische keuzes. Het PBL verwacht dat deze keuzes essentieel zijn voor de ruimtelijke ontwikkeling tot een duurzame en vitale Delta.

De vijf strategische keuzes waarvoor de provincies, aldus het PBL-rapport, zich geplaatst zien zijn:

  1. Kies een gezamenlijke focus op de transitie van de sectoren energie, chemie en transport & logistiek
  2. Creëer meer ontwikkelingsruimte voor een veerkrachtige delta en een minder kwetsbare zoetwatervoorziening
  3. Bepaal de gewenste mate van herstel van natuurlijke dynamiek
  4. Bepaal welke consequenties van een verdere verdieping van de Westerschelde acceptabel zijn
  5. Focus gezamenlijk op versterking van de bestaande kwaliteiten van het deltagebied

De keuzes staan niet los van elkaar. Zo hangt bijvoorbeeld keuze 2: veilig stellen van de zoetwatervoorziening, in de praktijk samen met keuze 3: het kiezen van de mate van herstel van natuurlijke dynamiek.

In het rapport schuwt het PBL het benoemen van moeilijk liggende keuzes niet. De eerder genoemde gewenste mate van natuurlijke dynamiek is zo’n moeilijke keuze. Zo zal een verdere verdieping van de Westerschelde vroeg of laat weer op de agenda komen. Hoe staan de provincies tegenover de risico’s voor de scheepvaartveiligheid en het verloren gaan van het intergetijdengebied? En als er intergetijdengebied verloren gaat, waar kan dat dan nog worden gecompenseerd?

Met deze keuzes zijn de Zuidwestelijke provincies al langer bezig. De PBL-studie draagt bij aan de beleidsvorming door de keuzes opnieuw en in duidelijke onderlinge samenhang te formuleren en de ruimtelijke, ecologische en economische gevolgen van de verschillende keuzes te concretiseren.

'Samenhang in de Zuidwestelijke Delta' is vandaag gepresenteerd aan een afvaardiging van gedeputeerden van de drie Zuidwestelijke provincies.