Nacht van de ruimtelijke metamorfose van Nederland

04-06-2015 | Nieuwsbericht

Het jaar 1988 betekende voor de ruimtelijke ordening een grote omslag. Naar aanleiding van de in dat jaar verschenen Vierde Nota ging de schop overal in Nederland in de grond. Schiphol en de Rotterdamse haven promoveerden tot ‘mainports’, de Betuwelijn en de HSL werden aangelegd. In onbruik geraakte stedelijke gebieden veranderden in nieuwe woonlocaties, aan de stadsranden verschenen de veelbesproken vinexwijken, in het landelijk gebied kwam de Ecologische Hoofdstructuur.

‘De ruimtelijke metamorfose van Nederland 1988-2015 - Het tijdperk van de Vierde Nota’ biedt een kritische reflectie op 25 jaar ruimtelijke ontwikkeling in woord, beeld en kaarten. Het eerste exemplaar hiervan werd gisteravond tijdens de ‘Nacht van de Ruimtelijke Metamorfose’ in Pakhuis de Zwijger door Maarten Hajer, directeur van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving), uitgereikt aan voormalig minister van VROM, Ed Nijpels.

De ruimtelijke metamorfose van Nederland 1988-2015

Het boek ‘De ruimtelijke metamorfose van Nederland 1988-2015’ laat zien hoe omvangrijk en ingrijpend de periode van de Vierde Nota en VINEX is geweest en plaatst tegelijk kritische kanttekeningen bij het beleid. De marktgerichte ruimtelijke ordening is inmiddels vastgelopen in een vastgoedcrisis en nieuwe wegen worden verkend. Welk deel van de erfenis uit het tijdperk van de Vierde Nota is het waard om mee te nemen naar de toekomst en welk deel kunnen we beter achter ons laten?

Het boek is verkrijgbaar via uitgeverij nai010.