Monitor Infrastructuur en Ruimte 2016: veel economische doelen en mobiliteitsdoelen worden gehaald

Veel van de economische doelen en mobiliteitsdoelen uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu worden gehaald. De afstemming van maatregelen op het gebied van verstedelijking en infrastructuur is echter nog niet optimaal. Dit zijn de opvallendste uitkomsten uit de Monitor Infrastructuur en Ruimte 2016, die vandaag door Minister Schultz van Haegen - Maas Geesteranus van Infrastructuur en Milieu is aangeboden aan de Tweede Kamer.

Zowel de Minister van IenM als de Tweede Kamer vindt het belangrijk om zicht te houden op het doelbereik van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) monitort daarom om de twee jaar dit doelbereik in de Monitor Infrastructuur en Ruimte (MIR). In de MIR 2016 staat in hoeverre gestelde doelen van de Structuurvisie worden gehaald of binnen bereik zijn. Het PBL brengt de MIR uit in samenwerking met het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Gunstig vestigingsklimaat

Met veel economische doelen uit de SVIR gaat het goed, blijkt uit de MIR 2016. Het luchtvaartnetwerk van Schiphol heeft zich sterk ontwikkeld bijvoorbeeld, en de Rotterdamse haven heeft een stabiel marktaandeel. Nederland heeft bovendien binnen Europa een bovengemiddeld goede Quality of Living, wat van invloed is op het vestigingsklimaat. Het Rijk ambieert dat Nederland in 2040 tot de top 10 van meest concurrerende economie├źn van de wereld behoort. Daarvoor is een kwalitatief hoogwaardig vestigingsklimaat noodzakelijk.

Ook veel mobiliteitsdoelen worden gehaald, zoals die rondom het aanbod van infrastructuur en de beschikbaarheid van het autosnelwegennet. De nabijheid van wonen en werken is sinds 1996 licht verbeterd (2,5 procent), met name vanwege de groei van bevolking en werkgelegenheid in steden.

Afstemming beleid verstedelijking en infrastructuur nodig

Wat betreft de bereikbaarheidsdoelen valt op dat de congestie is toegenomen, ondanks de uitbreiding van het rijkswegennet. Ook is de afstemming van maatregelen op het gebied van verstedelijking en infrastructuur nog niet optimaal. Zo kwamen nieuwe arbeidsplaatsen vooral terecht op autosnelweglocaties (40 procent). Deze locaties zijn met openbaar vervoer minder goed bereikbaar. Tot slot worden de doelen rondom verkeersveiligheid en water nog niet volledig gehaald, en zijn veel doelen op het gebied van duurzaamheid en natuur nog niet bereikt.

Gerelateerd

Over het onderwerp:

Mobiliteit

Onderzoek naar functioneren en effecten van mobiliteit in Nederland.

Meer over mobiliteit