Monitor Infrastructuur en Ruimte 2016

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu streeft in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) naar een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland. Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) monitort om de twee jaar dit doelbereik in de Monitor Infrastructuur en Ruimte (MIR).

Het PBL brengt de MIR uit in samenwerking met het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Alle indicatoren zijn met een uitgebreide toelichting ook opgenomen in het Compendium voor de Leefomgeving (CLO).

Uit de MIR 2016 blijkt dat veel van de economische doelen en mobiliteitsdoelen uit de Structuurvisie worden gehaald. De afstemming van maatregelen op het gebied van verstedelijking en infrastructuur is echter nog niet optimaal.

Auteurs

Rienk Kuiper, Johan van der Schuit

Kenmerken

Publicatietitel
Monitor Infrastructuur en Ruimte 2016. Zicht op de effecten van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
Publicatiedatum
7 september 2016
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
2110