Monitor Infrastructuur en Ruimte 2016

07-09-2016 | Publicatie

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu streeft in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) naar een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland. Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) monitort om de twee jaar dit doelbereik in de Monitor Infrastructuur en Ruimte (MIR).

Het PBL brengt de MIR uit in samenwerking met het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Alle indicatoren zijn met een uitgebreide toelichting ook opgenomen in het Compendium voor de Leefomgeving (CLO).

Uit de MIR 2016 blijkt dat veel van de economische doelen en mobiliteitsdoelen uit de Structuurvisie worden gehaald. De afstemming van maatregelen op het gebied van verstedelijking en infrastructuur is echter nog niet optimaal.