PBL-symposium Natuurlijk Kapitaal Nederland

Hoe kunnen natuur en economie elkaar versterken? En op welke manier kunnen overheden, ondernemers en maatschappelijke instanties daar concreet mee aan de slag? Het PBL heeft dit de afgelopen 2 jaar in de praktijk onderzocht, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. De resultaten worden op 19 mei gepresenteerd tijdens een symposium in Utrecht.

Waarde van natuurlijk kapitaal

Belangrijke vraag die tijdens het symposium aan bod komt is: hoe kunnen we de waarde van natuurlijk kapitaal meenemen bij investeringsbeslissingen en beleidswijzigingen van overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven? Waar liggen de kansen voor natuur en economie? En wat zijn de belemmeringen? Het PBL keek onder andere mee in de zeewierketen, bij het Deltaprogramma, in de voedselsector en in natuurgebieden.

Afsluiting Natuurlijk Kapitaal Nederland

Met dit symposium sluit het PBL het onderzoeksprogramma Natuurlijk Kapitaal Nederland af. Naast de directeur en onderzoekers van het PBL komen ook spelers uit de praktijk aan het woord en delen hun ervaringen. Maarten Camps, secretaris-generaal van het ministerie van EZ, zal zijn visie geven en reageren op de PBL-studie Natuurlijk Kapitaal Nederland.

Het belooft een interactieve bijeenkomst te worden met veel ruimte voor dialoog.

Waar en wanneer?

Donderdag 19 mei, 13.30 uur – 17.00 uur, aansluitend borrel. Locatie: Postkantoor, Neude 11 te Utrecht. Het Postkantoor ligt op loopafstand van het Centraal Station.

Gerelateerd

Over het onderwerp:

Water

Onderzoek naar de kwaliteit van water, op basis van ontwikkelingen in het klimaat, zeespiegelstijging, bodemdaling en menselijke activiteiten.

Meer over water