Videoverslag van de Planetary Security Conference 2017

Deelnemers van NGO’s, onderzoeksinstituten, overheden en internationale organisaties spraken tijdens de Planetary Security Conference met elkaar over mogelijke relaties tussen klimaatverandering, water, migratie en conflict. De conferentie vond 12 en 13 december 2017 plaats in Den Haag. Het PBL heeft bijgedragen aan de inhoudelijke discussie door twee sessies te organiseren, in samenwerking met onder Cordaid, Deltares en UNCCD.

PBL-directeur Hans Mommaas heeft tijdens de plenaire opening de aandacht gevestigd op de noodzaak om gegeven de complexiteit en urgentie beleid en onderzoek op zowel lokaal als mondiaal niveau met elkaar te verbinden. Dit is cruciaal om de uitdagingen rond klimaat en conflict tegemoet te treden. Het betrekken van lokale gemeenschappen en het adresseren van gender issues zijn daarbij essentieel.

External video URL

Samen met Cordaid organiseerde het PBL een tweede workshop met de titel Climate change, cities and conflict. In deze sessie lag de nadruk op de gevolgen van klimaatverandering in deltasteden voor kwetsbare groepen die vaak op informele wijze wonen en werken in steden. Zij profiteren vaak veel minder van maatregelen zoals de aanleg of versterking van dijken, dan het welvarende deel van de bevolking, of ervaren er zelfs nadelige gevolgen van. In ontwikkelingslanden leven bijna een miljard mensen in informele gemeenschappen en naar verwachting neemt dit aantal verder toe.

Briefing notes

Begin 2018 verschijnen er twee 'briefing notes' waarin per onderwerp dieper in wordt gegaan op de uitdagingen en mogelijkheden in de groeiende steden en anderzijds in de drogere gebieden en de groeiende steden die hierin liggen.

Gerelateerd

Over het onderwerp:

Water

Onderzoek naar de kwaliteit van water, op basis van ontwikkelingen in het klimaat, zeespiegelstijging, bodemdaling en menselijke activiteiten.

Meer over water