Presentatie Ruimtelijke Verkenning

14-03-2019 | Nieuwsbericht

Op vrijdag 12 april 2019 presenteert het PBL de nieuwste Ruimtelijke Verkenning. Onder de titel Oefenen met de toekomst schetsen we vier scenario’s voor stedelijke ontwikkeling, infrastructuur en mobiliteit. De bijeenkomst wordt gehouden bij het PBL in Den Haag.

Heeft stedelijke dichtheid nog betekenis als de invloed van ICT-innovaties toeneemt? Gaan we in de toekomst allemaal multimodaal reizen via een app of houden we vast aan onze eigen auto? Is die auto dan zelfrijdend? Hoe beïnvloedt virtual of augmented reality onze beleving van de stedelijke ruimte? En wie besluit er in de toekomst over de inrichting van onze steden?

Om beter op deze – en vele andere – vraagstukken te kunnen anticiperen heeft het PBL vier toekomstscenario’s ontwikkeld. Deze werpen een nieuw licht op bestaande vraagstukken en agenderen nieuwe kwesties. De scenario’s helpen bestuurders, beleidsmakers en bedrijven te oefenen met de toekomst.

De publicatie van de vier scenario’s is het startpunt voor een vervolg. Het PBL gaat ‘on tour’ en organiseert in 2019 een serie workshops om met betrokkenen bij visie- en planvorming voor de toekomst van stedelijke regio’s actief met de scenario’s aan de slag te gaan.

Programma

14.30 Inloop
15.00 Welkom door Hans Mommaas (directeur PBL)
15.10 Toelichting Ruimtelijke Verkenning, door David Hamers en Daniëlle Snellen (projectleiders)
15.40 Vertoning animatiefilms: ‘wat voor toekomst zou jij willen?’
15.45 ‘Oefenen met de toekomst’: korte interactieve workshop met alle aanwezigen
16.40 Aanbieding eerste exemplaar aan Emiel Reiding (directeur Nationale Omgevingsvisie, ministerie van BZK)
16.50 Borrel

Aanmelden

De bijeenkomst vindt plaats in de seminarruimte van het PBL, Bezuidenhoutseweg 30 in Den Haag.

In verband met de beperkte capaciteit van de zaal en de catering vragen we u vriendelijk om u vooraf aan te melden.