Rob Alkemade buitengewoon hoogleraar aan WUR

26-03-2019 | Nieuwsbericht

PBL-collega Rob Alkemade (1960) is met ingang van 1 maart 2019 benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan de WUR. Zijn leerstoel, ‘Global biodversity and ecosystem services modelling’, wordt gefinancierd door het PBL. Met deze benoeming is Alkemade weer terug aan de universiteit waar hij 41 jaar geleden zijn studie landbouwwetenschappen begon.

Na zijn afstuderen in 1987 bleef Alkemade aan de universiteit verbonden als promovendus, naast zijn onderzoekspositie bij het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) in Yerseke. Voor zijn promotieonderzoek nam hij ook deel aan de eerste Nederlandse Antarctische Expeditie (1990-91). Na zijn promotie werkte hij 10 jaar aan het RIVM als onderzoeker en later als hoofd van de afdeling Ecologie.

Vanaf 2002 werkt Alkemade als senior-onderzoeker en projectleider aan het Milieu en Natuur Planbureau (MNP) en zijn opvolger het Planbureau voor de Leefomgeving. Binnen de sector Natuur en Landelijk Gebied concentreert hij zich op thema’s rond (het modelleren van) ecosysteemdiensten en biodiversiteit. Hij heeft zich de afgelopen jaren vooral beziggehouden met het ontwikkelen van het mondiale biodiversiteitmodel GLOBIO.

Aan Wageningen University & Research zal Alkemade zich vooral toeleggen op het uitbouwen van dit model door er het management van ecosystemen aan te koppelen. Het gaat dan om de vraag hoe de natuur zo is in te richten dat hij bijdraagt aan bijvoorbeeld klimaatadaptatie, landbouwbeheer, of stedelijke planning.

Zijn oratie zal Alkemade in september 2019 uitspreken.