PBL blij met Marko Hekkert als nieuwe directeur

Nieuws

Het Planbureau voor de Leefomgeving is blij dat de Ministerraad prof. dr. Marko Hekkert vandaag heeft benoemd als directeur PBL, per 1 januari 2023. Hij volgt prof. dr. ir. Hans Mommaas op, wiens benoemingstermijn van zeven jaar er per 1 november 2022 op zit.

Foto van prof. dr. Marko Hekkert

“Ik kijk ernaar uit om leiding te mogen geven aan het PBL en via strategische kennis voor politiek en beleidsmakers bij te kunnen dragen aan de transformaties waar Nederland momenteel voor staat. Juist in deze tijd van grote veranderingen ten aanzien van onze leefomgeving (energie, klimaat, stikstof, grondstoffen, ruimtelijke ordening) is onafhankelijke kennis van hoge kwaliteit onontbeerlijk voor het maken van verstandig beleid”, aldus Marko Hekkert.

Marko Hekkert (1971) is op dit moment hoogleraar Dynamics of Innovation Systems aan het Copernicus Institute of Sustainable Development van de Universiteit Utrecht. Eerder vervulde hij diverse management- en toezichtfuncties binnen en buiten de Universiteit Utrecht.

Marko Hekkert studeerde scheikunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde daar later ook, op een proefschrift getiteld ‘Improving Material Management to Reduce Greenhouse Gas Emissions’. Het onderwerp van zijn oratie, waarmee hij in 2008 het ambt van hoogleraar Dynamiek van innovatiesystemen aan de UU aanvaardde, was ‘Naar een duurzaam innovatieklimaat’. De combinatie van verduurzaming en innovatie is dan ook een rode draad door het werk van Marko Hekkert – een focus die ook bij het PBL zeer op zijn plaats is.