Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Waterbeleid kruipt het land op

Nieuwsbericht | 31-07-2005

Het verbeteren van de waterkwaliteit en het verminderen van de wateroverlast in 2015 is alleen mogelijk in samenhang met andere beleidsterreinen zoals landbouw, milieu, natuur en ruimtelijke ordening. Dat gebeurt nu nog onvoldoende. Daardoor zijn de bestuurlijke keuzen niet helder. Dit blijkt uit twee rapporten van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP).

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).