Aanpak mondiale waterproblemen vraagt om structurele inzet VN - 26 minuten en 34 seconden

Hulpbronnen en watersystemen staan onder grote druk en miljoenen mensen lopen het risico te weinig, te vies of te veel water te krijgen. De risico’s nemen toe door toenemende bevolkingsgroei, economische ontwikkeling en klimaatverandering. Met wereldwijd radicaal ander beleid en inzet van de VN is de water- en klimaatproblematiek aan te pakken, zo betoogt Willem Ligtvoet, de vertrekkende waterexpert van het PBL. In deze PBL-podcast geeft hij aan wat klimaatverandering doet met ons water en waar de knop zit om het tij te keren.

Dit gesprek werd gevoerd door Marc Hanou en Mieke Berkers. Het is de dertiende aflevering van een serie podcasts over de leefomgeving, waarbij verschillende onderzoekers en experts aan het woord komen over thema’s als natuur, milieu en ruimte.

Gerelateerd

Over het onderwerp:

Water

Onderzoek naar de kwaliteit van water, op basis van ontwikkelingen in het klimaat, zeespiegelstijging, bodemdaling en menselijke activiteiten.

Meer over water