Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Twee nieuwe leden Begeleidingscollege PBL

Nieuwsbericht | 26-01-2015

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft twee nieuwe leden benoemd voor het Begeleidingscollege van het PBL. De nieuwe leden zijn prof. dr. ir. L. (Luca) Bertolini en prof. dr. M. (Marko) Hekkert. Luca Bertolini is hoogleraar Urban and Regional Planning aan de Universiteit van Amsterdam; Marko Hekkert is hoogleraar Dynamics of Innovations Systems en hoofd van de afdeling Innovation Studies van het Copernicus Institute of Sustainable Development van de Universiteit Utrecht.

Beide nieuwe leden zijn benoemd voor de periode 26 januari 2015 - 26 januari 2019. Met hun benoeming is het Begeleidingscollege van het PBL op maximale sterkte (tien personen) gekomen.

Overige leden van het begeleidingscollege:

  • prof. dr. Wim van de Donk, Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant (voorzitter)
  • mw. drs. Tanja Klip-Martin, dijkgraaf van het Waterschap Vallei en Veluwe
  • prof. dr. ir. Rudy Rabbinge, Emeritus Universiteitshoogleraar met als leeropdracht Duurzame Ontwikkeling en Voedselzekerheid
  • mw. ir. Annemarie van der Rest, manager Health, Safety and Environmental Affairs bij Shell Nederland
  • prof. ir. Dirk Sijmons, hoogleraar Landschapsarchitectuur aan de TU Delft, partner bij H+N+S Landschapsarchitecten in Amersfoort
  • prof. dr. ing. Geert Teisman, hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam
  • drs. Kees Vendrik, lid van het college van de Algemene Rekenkamer
  • ir. Hans van der Vlist, vervulde vele bestuurlijke functies, waaronder als laatste Secretaris-Generaal van het ministerie van VROM.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).