Sociaal Geograaf, Geografische Informatie Systemen. Mondiale overstromingen (“GLObal Flood Risk IMAGE Scenarios” (GLOFRIS) ). Ruimtelijke Modelering (Ruimtescanner (RS) ).

Opleiding 

  • Sociale Geografie (GIS & stadsgeografie)

Werkervaring 

  • Contactpersoon datavoorziening CBS-RIVM voor Milieubalans 1995
  • Landelijk Beeld Verstoring (geluidhinder)
  • Modeling Urban Sustainability (MUS) Kwaliteit van de dagelijkse (stedelijke) leefomgeving ~ Nationale Milieuverkenningen5 2000 -2030
  • Ruimtelijke Modelering (Ruimtescanner) o.a. voor Nederland Later, Tweede Duurzaamheidsverkenning
  • Mondiale overstromingen GLObal Flood Risk IMAGE Scenarios (GLOFRIS).