Onderzoeksinteresses: Woningmarkt, woonbeleid, inter- en intragenerationele ongelijkheid, verhuismobiliteit
Methodes: statistische analyses & kwalitatief onderzoek
Eerdere functies: Promotieonderzoeker TU Delft, Postdoc Universiteit van Amsterdam, senior econoom RaboResearch