Als milieuwetenschapper probeer ik de relatie tussen natuur en mensen te begrijpen. Daarbij maak ik vaak gebruik van het concept van ecosysteemdiensten (bijdrage van de natuur aan mensen).
Mijn werk richt zich op de geïntegreerde beoordeling en ruimtelijke modellering van huidige en toekomstige ecosysteemdiensten en biodiversiteit onder verschillende toekomstscenario's. Ik ben vooral geïnteresseerd in toekomstige ontwikkelingen en hoe de natuur deel kan uitmaken van de oplossing om uitdagingen als klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit en menselijke gezondheid aan te pakken. Ik heb ervaringen en ben geïnteresseerd in het werken in multidisciplinaire projectteams en heb een sterke interesse in het werken op het raakvlak wetenschap-beleid.
In mijn promotieonderzoek richt ik me vooral op natuur-gebaseerde oplossingen voor stedelijke duurzaamheidsopgaven.

Opleiding 

  • Biologie, minor Milieuwetenschappen (BSc), Radboud Universiteit Nijmegen
  • Milieuwetenschappen - Milieusystemanalyse (MSc), Wageningen Universiteit

Werkervaring 

  • Junior onderzoeker ecosysteem diensten, Wageningen Universiteit
  • Onderzoeker nature-based solutions, Lund Universiteit, Sweden