Milieukundige, vakgebied duurzame consumptie, footprint, levenscyclusanalyse, voeding, huishoudelijk energiegebruik, NOx emissies stationaire bronnen.

Opleiding 

  • HBO-milieukunde, Groningen

Werkervaring 

  • Konsumenten Kontakt (1990-1991)
  • Tauw Milieu bv (1991-1999)

Side activities 

  • Lid wetenschappelijke raad van advies van MilieuCentraal