Milieukundige, vakgebied duurzame consumptie, footprint, levenscyclusanalyse, voeding, huishoudelijk energiegebruik, NOx emissies stationaire bronnen.

Opleiding 

  • Milieukunde, RHLS Groningen

Werkervaring 

  • Konsumenten Kontakt (1990-1991)
  • Tauw Milieu bv (1991-1999)
  • RIVM (1999-2008)

Side activities 

  • Lid Wetenschappelijke Raad van Advies van MilieuCentraal (2005-2022)
  • Lid College van Deskundigen non-food van de Stichting Milieukeur (2023- heden)