Eva Kunseler is programmaleider van het PBL onderzoeksprogramma 'Leren in opgavegerichte netwerken' en projectleider van de Lerende Evaluatie Klimaatbeleid. Eva co├Ârdineert strategisch onderzoek naar beleidsleren. Ze adviseert eveneens over de toepassing van de methodologie van lerend evalueren in beleidsstudies

Opleiding 

  • Universiteit Maastricht Milieugezondheidswetenschappen
  • Vrije Universiteit Amsterdam Environmental Policy Analysis

Werkervaring 

  • Finnish National Institute for Health and Welfare
  • WHO European Centre for Environment and Health